Om oss

Centrala Buss i Norrbotten AB (CB) bildades 1986, då som ekonomisk förening, för att 1996 övergå till aktiebolagsform.
Centrala Buss i Norrbotten AB ägs av 18 st mindre och medelstora bussföretag som finns representerade i samtliga kommuner i Norrbottens län.

Merparten av Centrala Bussföretagen har varit etablerade i bussnäringen i mer än 50 år och haft en dominerande ställning i uppbyggnaden av busstrafiken i Norrbotten.

Om Centrala Buss i Norrbotten AB

Inom Centrala Buss i Norrbotten finns en busspark bestående av mer än 200 bussar. Huvuduppgifterna är linjetrafik och skolskjutstrafik. Samtliga företag kör också beställningstrafik. Den starka organisationen som Centrala Buss utgör, skapar förutsättningar för att anta beställnings- och linjetrafikuppdrag oavsett storlek och önskemål.

Centrala Buss är en stark allians som har det stora företagets effektivitet och styrka och de små företagens lokalkännedom och förmåga att möta snabba förändringar.

Företagets huvudkontor finns i Luleå.

Mer om Centrala buss

Kontakta oss

Centrala Buss i Norrbotten AB
Sandviksgatan 43
972 32 Luleå

Telefon: 0911-920 50          

         …

Miljö och kvalite

Företagsledningen har ansvaret för att kommunicera företagets policy vad gäller miljö och kvalité. D…

Delägare

Centrala Buss är en stark allians som har det stora företagets effektivitet och styrka och de små fö…

Om oss

Centrala Buss i Norrbotten AB (CB) bildades 1986, då som ekonomisk förening, för att 1996 övergå til…