Miljö och kvalite

Företagsledningen har ansvaret för att kommunicera företagets policy vad gäller miljö och kvalité. De personer som senare tar del av policyn har som ansvaret att se till att denna policy genomsyrar hela arbetet.

Miljöpolicy

Centrala Buss i Norrbotten skall

  • Följa gällande miljölagstiftning.
  • Genom målmedvetna satsningar och en engagerad personal ständigt arbeta med att minska miljöbelastningen i alla delar av verksamheten.
  • Informera och utbilda entreprenörer och dess medarbetare i upprättat miljöledningssystem och se till att detta efterlevs.
  • Agera på ett sätt som främjar en "hållbar utveckling".

Kvalitetspolicy

Centrala Buss i Norrbotten skall

  • Följa gällande trafiklagstiftning.
  • Agera för att skapa ett internt klimat som främjar kontinuerlig förbättring av verksamheten.
  • Se föraren, fordonet och färden som en central del i verksamheten, det är dessa bitar som påverkar kundens upplevda kvalité och företagets position på marknaden.
  • Av båda våra uppdragsgivare och kunder, uppfattas som det kvalitetsmässigt bästa alternativet.

Mer om Centrala buss

Kontakta oss

Centrala Buss i Norrbotten AB
Sandviksgatan 43
972 32 Luleå

Telefon: 0911-920 50          

         …

Miljö och kvalite

Företagsledningen har ansvaret för att kommunicera företagets policy vad gäller miljö och kvalité. D…

Delägare

Centrala Buss är en stark allians som har det stora företagets effektivitet och styrka och de små fö…

Om oss

Centrala Buss i Norrbotten AB (CB) bildades 1986, då som ekonomisk förening, för att 1996 övergå til…